Pureva ja analyyttinen kirja uskonnosta. Dawkins kuvaa uskontoilmiön syitä ja seurauksia, sekä perustelee, miksi jumalan olemassaolo on kovin epätodennäköistä. Kirjan ehkä parasta antia olivat parin luvun pohdinnat moraalin suhteesta ateismiin/teismiin.