Nepalin nykytilannetta ja poliittista historiaa nepalilaisen kirjoittamana.